Книги

Зальбарал

Зальбарал

Галина Базаржапова

PDF / 6.27 Мбайт


   
«Зальбарал» — замби түбиингөө захагүй баялигые болгоомжотой наринаар хэрэглэе, арьбажуулан ажаһууя гэһэн удхатай. Оюун болбосоролто, одо заяата замаар хүмүүн түрэлтэн дабшаһай — иигэжэ зальбаран, нигүүлэсхы боди сэдьхэлээ бисалгая, ниигэм зондоо туһатай ябая.❚

Базаржапова, Г. Зальбарал: уянгата шүлэгүүд / Г. Базаржапова. – Улаан-Үдэ: НоваПринт, 2017. – 207 с.
*Использование произведения обязательно  с указанием  автора произведения