Книги

Буряад орон

Буряад орон

Министерство культуры Республики Бурятия

PDF / 6.8 Мбайт


Буряад орон = Бурятия =Buryatia : [2016 оной "Алтаргана" ехэ нааданда бэлэг болохо гэрэл зурагуудай согсолбори / Министерство культуры Республики Бурятия, Национальная библиотека Республики Бурятия ; Т. Цыбиковэй редакци доро ; согсологшод: Ж. Дымчикова, Д. Батуева, Д. Гармаев ; тайлбаринуудые зохеогшод: С. Очирова и др; оршуулагшад: Ц-Х. Дарибазарова, Н. Шабаев ; гэрэл зураг буулгагшад: В. Урбазаев и др.]. - Улаан-Удэ: Буряад-Монгол Ном хэблэл, 2016. - [94] с.


*Использование произведения обязательно  с указанием  автора произведения