Книги

Алтан модоной баяр

Алтан модоной баяр

Монгол, Ород, Хятад Уластахи буряад ирагуу найрагшадай уран бүтээлэй түүбэри

PDF / 3.6 Мбайт


 
Энэ түүбэри соо эгээ түрүүшынхиеэ Монгол, Ород, Хятад зэргэ гурбан гүрэндэ ажаһуудаг буряад угсаатанаймнай «Алтарганын» нааданда зорюулжа, нютаг ороноо, түрэл дайдаяа, монгол туургата арадаа, эхэ байгаалияа, эхэ хэлэеэ, түүхэдэ мүнхэрһэн баатарнуудаа түүрээн магтаһан шүлэгүүд оруулагданхай.

В этом сборнике впервые слились голоса бурятских поэтов трех стран—Монголии, России и Китая. Эти стихи объединяет своими корнями степная алтаргана—символ бурятского народа и его праздника.


Алтан модоной баяр: монгол,ород, хятад уластахи буряад ирагуу найрагшадай уран бүтээлэй түүбэри / [түһэлэй ударидагша Дымчикова Жанна; харюусалгата редактор Шабаев Николай; согсологшод: Шабаев Николай и др.]. - Улаан-Үдэ : Буряад-Монгол Ном хэблэл, 2016. - 255 с.
*Использование произведения обязательно  с указанием  автора произведения