Аудио

Үргэлжэлһэн зохёол. Буряад уран зохёолой соносохо номой һан

10 октября 2018

2154

Үргэлжэлһэн зохёол. Буряад уран зохёолой соносохо номой һан
1. Лыгденов Александр

МОРИН ХУУР. Ород гүрэнэй арадай зүжэгшэн Георгий Бутуханов


2. Мункуев Даша-Дабаа

2.1. ТАЛАДАА ГАРАБАБ. Ород гүрэнэй арадай зүжэгшэн Людмила Дугарова


2.2. ЭХЭ. Ород гүрэнэй арадай зүжэгшэн Георгий Бутуханов3. Нимбуев Намжил

3.1. ЦВЕТЕТ ЧЕРЕМУХА. Солбон Субботин, Баярто Ендонов, Надежда Мунконова, Дарима Лубсанова, Эрдэни Жалцанов


3.2. НАМСАРАЮШКА. Ород гүрэнэй соёлой габьята хүдэлмэрилэгшэ Дарима Халматова


4. Тумунов Жамса

ВЕДА. 
Дабацу Юндунова, Болот Динганорбоев, Надежда Мунконова, Солбон Суботин, Олег Бабуев, Бэлигто Дамбаев


5. Очиров Норпол

ОЛЗО ХҮБҮҮН. Ород гүрэнэй арадай зүжэгшэн Нина Токуренова


6. Хамаев Цырен-Дондог

Ород гүрэнэй габьяата зүжэгшэн Георгий Бутуханов уншана 

6.1. ЭЖЫ 


6.2. ЭНЭРХЫ СЭДЬХЭЛ 

Аудио

1719

Магтаалнууд, дуунууд

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын наадамда хабаададаг үхибүүдэй эрхимүүдые элирүүлжэ, «Буряад ФМ» радиогой студида Буряад Уласай соёлой яаманай тэдхэмжээр магтаалнууд ба дуунууд буулгагдаа.