Аудио

Хүүгэдтэ. Буряад уран зохёолой соносохо номой һан

5 октября 2018

8407

Аудиобиблиотека бурятской литературы

Хүүгэдтэ. Буряад уран зохёолой соносохо номой һан
1. Абидуев Бавасан

ЭРЕЭН ГҮРӨӨҺЭ ЭМЭЭЛЛЭГШЭ. Ород гүрэнэнэй габьяата зүжэгшэн Олег Бабуев


2. Намсараев Хоца

2.1. ТЭРШЭЭХЭН УНАГАН. Буряадай арадай зүжэгшэн Цырен-Ханда Дашиева


2.2. ЭРХЭ ЗОЛОЙ. Ород гүрэнэй габьяата зүжэгшэн Баатар Цыбенов


2.3. ХУБСАҺАНДАА ГАМГҮЙ ТҮНТЭГЭР. Ород гүрэнэй габьяата зүжэгшэн Баатар Цыбенов 


2.4. ДООДОЙ ХҮБҮҮН. Ород гүрэнэй габьяата зүжэгшэн Баатар Цыбенов


2.5. БАТА ОЛБОРИ ХОЁР. Ород гүрэнэй габьяата зүжэгшэн Баатар Цыбенов


2.6. ЭЖЭЛ НҮХЭД. Ород гүрэнэй габьяата зүжэгшэн Баатар Цыбенов


2.7. ҺОЙРОЙ НААДАН. Ород гүрэнэй габьяата зүжэгшэн Баатар Цыбенов 


3. Нимбуев Шираб

3.1. МААРАГТА. Буряадай арадай зүжэгшэн Туяна Бальжанова


3.2. ТАРХАЙН ХҮБҮҮН ЗАРХАЙ. Ород гүрэнэй габьяата зүжэгшэн Баатар Цыбенов


4. Ошоров Дамнин

Үгүүлэлнүүд

МУХАА. ЖАЛЖАГЫ ГУТАЛДАЛ. ЖАРААХАЙНУУД. БООСОЛДООН.  Буряадай арадай зүжэгшэнЦырен-Ханда Дашиева


5. Пушкин Александр

5.1. САНААРТАН БА ТЭРЭНЭЙ ХҮЛҺЭШЭН БАЛДАА ТУХАЙ ҮЛЬГЭР. Ород гүрэнэй габьяата зүжэгшэн Баатар Цыбенов 


5.2. ЗАГАҺАШАН БА ЗАГАҺАН ТУХАЙ ҮЛЬГЭР. Ород гүрэнэй габьяата зүжэгшэн Баатар Цыбенов


6. Санжин Балдан

Буряадай арадай зүжэгшэн Цырен-Ханда Дашиева

6.1. БУГА ҺАРА
 

6.2. ХАБАРАЙ АМИСХААЛ 

6.3. ЭРТЫН БОРОО 

6.4. ЗУНАЙ ҮДЭР


7. Чимитов Гунга

7.1. ДУҺАЛ. Ород гүрэнэй арадай зүжэгшэн Михаил Елбонов 

7.2. ЭРЭ ТАХЯА. Ород гүрэнэй арадай зүжэгшэн Михаил Елбонов


8. Чуковский Корней

НЮУРАА УГААХА ХЭРЭГТЭЙ. Ород гүрэнэй габьяата зүжэгшэн Баатар Цыбенов


9. Шагжин Цырен
ЭЖЫН ҮНЭН. Буряадай габьяата зүжэгшэн Солбон Субботин
10. Цыдендамбаев Чимит

Буряадай арадай зүжэгшэн Цырен-Ханда Дашиева

10.1. АЮУЛТА ҮБШЭН 

10.2. СЭСЭГХЭН 

10.3. НАМАРАЙ ОЙ СОО 10.4. ДОРЖИ, СЫН БАНЗАРА. Ород гүрэнэй габьяата зүжэгшэн Дарима Сангажапова 11. Буряад онтохонууд


11.1. ГУРБАН АН

11.2. АРСАЛАН, ХУЛГАНААН, ХҮН ГУРБАН 


11.3. НЭГЭ ХААНАЙ ӨӨРЫНГӨӨ СЭН МЭДЭҺЭН ТУХАЙ 

11.4. БҮРГЭД ХААН БА ТЭРЭНЭЙ ХАТАН. Буряадай арадай зүжэгшэн Цырен-Ханда Дашиева


11.5. ЧАЙКИ И КРАСАВИЦА АНГАРА. Буряадай габьяата зүжэгшэн Надежда Мунконова

11.6. МЫШЬ И ВЕРБЛЮД. Буряадай габьяата зүжэгшэн Надежда Мунконова
 

Смотрите также

Аудио

125

В Бурятии создано 10 новых песен

В рамках проекта «Сила родной земли. Песни о вечном» в Бурятии создано 10 новых песен на русском и бурятском языках. В сборник вошли композиции на темы поддержки воинов СВО, патриотизма, любви к Родине, о семейных и духовно-нравственных ценностей авторов из Бурятии.