НА БУРЯТСКОМ

Книги

Хори алтан һүлдэмни: шүлэгүүд, зүжэгүүд, найруулганууд

Хори алтан һүлдэмни: шүлэгүүд, зүжэгүүд, найруулганууд

Дугаров Эрдэни

PDF / 1.5 Мбайт

«Хори алтан һүлдэмни» гэжэ номдо нютаг нуга, эхэ эсэгэ, үйлэ ушарнууд, үргэл мүргэл, сэдьхэл зүрхэнэй шанар тухай гэхэ мэтэ элдэб зохёолнууд оронхой. Буряад зоной һанаа сэдьхэлдээ нангилан шэнгээжэ, урда холын удхатай, буурал сагай намтартай, гандашагүй гарбалтай зомди гэжэ дээдын омогорхол түрэжэ,түрэлхи буряад хэлээрээ хөөрэлдэжэ, буряад алдар нэрэеэ дээгүүр үргэжэябаһайбди гэжэ ехэтэ хүсэжэ ябадаг хори буряад хүмби даа.❚

Дугаров, Э. Хори алтан һүлдэмни: шүлэгүүд, зүжэгүүд, найруулганууд / Э. Дугаров. – Улаан-Үдэ, 2018. – 416 с.