НА БУРЯТСКОМ

Аудио

Туужа, роман. Буряад уран зохёолой соносохо номой һан

11 октября 2018

431

Туужа, роман. Буряад уран зохёолой соносохо номой һан
 1. Дамбаев Гарма-Доди

  ЭЖЫН ХОЁР.  Ород гүрэнэй габьяата зүжэгшэн Должон Тангатова


 2. БатажабайДаша-Рабдан

ТӨӨРИГДЭҺЭН ХУБИ ЗАЯАН. Аламжын гаталһан зам

2.01. Үнгэрһэн сагай һүүдэр   


                 
2.02. Гэмтэн баригдаба   

                           

2.03. Ой соо

                                             

2.04. Далай ламын шагнал 


2.05. Аламжын тангариг 

2.06. Монголой тала һайхан гү? 

2.07. Даяаншатай уулзалга 


2.08. Сади-Сарух-Сум уулын орой дээрэ 



2.09. Хитад ороной ниислэл хото
 

2.10. Зандан Жуу бурхан морилбо 


2.11. Хэзээ хахасаха зоболон гээшэб? 


2.12. Ван Түмэрэй һураг
 

2.13. Аламжа тэрьелнэ 


2.14. Хүбүүмни, хаанабши даа? 


Ород гүрэнэй габьяата зүжэгшэн Доржо Сультимов