Аудио

Туужа, роман. Буряад уран зохёолой соносохо номой һан

11 октября 2018

2567

Туужа, роман. Буряад уран зохёолой соносохо номой һан
 1. Дамбаев Гарма-Доди

  ЭЖЫН ХОЁР.  Ород гүрэнэй габьяата зүжэгшэн Должон Тангатова


 2. БатажабайДаша-Рабдан

ТӨӨРИГДЭҺЭН ХУБИ ЗАЯАН. Аламжын гаталһан зам

2.01. Үнгэрһэн сагай һүүдэр   


                 
2.02. Гэмтэн баригдаба   

                           

2.03. Ой соо

                                             

2.04. Далай ламын шагнал 


2.05. Аламжын тангариг 

2.06. Монголой тала һайхан гү? 

2.07. Даяаншатай уулзалга 


2.08. Сади-Сарух-Сум уулын орой дээрэ 2.09. Хитад ороной ниислэл хото
 

2.10. Зандан Жуу бурхан морилбо 


2.11. Хэзээ хахасаха зоболон гээшэб? 


2.12. Ван Түмэрэй һураг
 

2.13. Аламжа тэрьелнэ 


2.14. Хүбүүмни, хаанабши даа? 


Ород гүрэнэй габьяата зүжэгшэн Доржо Сультимов

Аудио

812

Магтаалнууд, дуунууд

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын наадамда хабаададаг үхибүүдэй эрхимүүдые элирүүлжэ, «Буряад ФМ» радиогой студида Буряад Уласай соёлой яаманай тэдхэмжээр магтаалнууд ба дуунууд буулгагдаа.

Аудио

2830

Аудиокнига на бурятском языке «Шоно Батор»

Аудиокнига создана для детей младшего и среднего возраста, родителей и педагогов. Планируется, что «Шоно Батор» станет практическим пособием для детей по бурятскому языку, истории Бурятии и национальным музыкальным инструментам.