Лаптев Юрий
  • Оросой Холбооной арадай зүжэгшэн
Юрий Лаптев Санкт-Петербургын ба Москвагай гүрэнэй хүгжэм дуунай дээдэ hургуулинуудай, гүрэнэй театрай дээдэ hургуулиин, Москвагай М. Ломоносовай нэрэмжэтэ Ехэ hургуулиин профессор юм. Ленинград хотодо түрэhэн. 1983 ондо Ленинградай Н. А. Римский-Корсаковай нэрэмжэтэ хүгжэм дуунай ехэ hургуулиин СССР-эй арадай зүжэгшэн К. Н. Лаптевай дуунай ангида hуража гараhан. 1988 ондо РСФСР-эй арадай зүжэгшэд, профессор Р. И. Тихомиров С. И. Лапиров хоёрой найруулагшын ангида hураа.

1988 онhоо Ленинградай С. М. Кировай нэрэмжэтэ дури бүжэгэй театрай найруулагша, дуушан байгаа. 2000-2001 онуудай театрай хаhада Америкын Нью-Йоркын Метрополитен-оперын дуушан байгаа. Бүхыдөө 30 гаран зүжэгүүдтэ дуулаhан байдаг. Нэрлэбэл: Щелкалов («Борис Годунов»), Пастор («Хованщина»), Герцог («Скупой рыцарь»), Дон Карлос («Обручение в монастыре»), Денисов («Война и мир»), Барон Дюфоль («Травиата»), граф Альмавива («Свадьба Фигаро»), Эбн-Хакиа («Иоланта»).

Театрайнгаа Америка, Япони, Германи, Англи, Шотланди, Франци, Испани, Бельги, Нидерланд, Израиль, Итали, Финлянди, Аргентина, Чили оронуудаар нүүдэл тоглолтонуудта хабаадалсаhан юм. Дэлхэйн олон тайзанууд дээрэ дуулаhан намтартай. Тэрэ тоодо: Метрополитен-опера, Ковент Гарден, Римскэ дуури, Ла Скала, Тель-Авивай дууриин театр, Земпер опера, тиихэдэ Санта-Чечилиин, Концертгебаугай, Брюсселиин дуу хүгжэмэй байшангуудай тайзанууд дээгүүр. 2006-2009 онуудта Оросой Ехэ театрай дуушан байгаа. «Борис Годунов», «Отелло», «Огненный ангел», «Хованщина», «Война и мир», «Сила судьбы», «Игрок», «Псковитянка» гэhэн дууриин зүжэгүүдые сэнхир дэлгэстэ харуулхаар буулгалгада хабаадалсаhан юм.

«Хованщина» — Ла Скалада (Милан), «Бабий бунт» — Санкт-Петербургын энеэдэнэй хүгжэмтэ театрта, «Князь Игорь» — Екатеринбургын дури бүжэгэй театрта, «Колокольчик» (2002), «Риголетто» (2006) ба «Кармен» Ростовой гүрэнэй хүгжэмтэ театрта, «Летучая мышь» Эрхүүгэй Загурскын нэрэмжэтэ хүгжэмтэ театрта, «Псковитянка» Псков хотодо, «Борис Годунов», «Иоланта», «Мазепа» Выборгдэ, «Иоланта», «Мазепа» — Ивангородто.

Петергофто, Пушкиндэ. Константинвай ба Мраморна ордонууд соо үнгэрhэн «Сагаан hүнинүүдэй» хэдэн жэлнүүдэй найруулагша байгаа. Кремлиин ордон соо 2010. 2011, 2012 онуудта болоhон «Славян бэшэлгын ба соёлой үдэрнүүд» гэhэн тоглолтын найруулан табигша байгаа.

Стивен Лоулес, Дэвид Фриман, Грэм Вик, Тим Коулман, Элайджа Мошински (Великобритани), Штефан Пионтек (Германи), Джули Теймор (США), тиихэдэ Эмиль Пасынков, Ирина Молостова, Темур Чхеидзе, Владислав Пази, Юрий Александров гэhэн найруулан табигшадтай суг ажаллаhан юм. Театрай доторой байгуулга hайжаруулха асуудалнуудаар Ковент-Гарден театрта hуралсал гараhан хүн юм.
Оросой Холбооной Юрэнхылэгшэ Д. Медведевэй (2008-2012 онууд), В. Путинай (2004-2008 онууд) соёлой асуудалнуудаар зүбшэлэгшэ байhан.