Зимин Жан
  • Буряадай арадай уран шүлэгшэ
  • СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн (1979)
  • Газар зүйн эрдэмэй кандидат
  • Оросой һургуулиин габьяата багша
Жан Зимин 1920 оной сентябриин 20-до Эрхүү можын Усть-Ордагай Буряадай тойрогой Алайрай аймагай Алята тосхондо түрэһэн юм.
Эрхүүгэй гүрэнэй ехэ һургуулиин газар зүйн таһагта һуража, 1951 ондо дүүргэһэн байгаа. 30 жэлнүүдэй туршада Эрхүү можын болон Буряадай һургуулинуудта багшалаа. Өөрыгөө олон шэглэлнүүдээр зорюулан хүдэлжэ ябаа: багша, хизаар ороноо, арадай һуудал байдал, аман зохёол шэнжэлэгшэ. Түүхын, соёлой, буряадуудай ажахы эрхилэлгээр олон тоото хүдэлмэринүүдые бэшэжэ хамтын согсолборинууд соо, һонинууд болон һэтхүүлнүүд соо толилуулһан юм.

Энэ хүнэй уран зохёолшо шадабаринь хүүгэдэй зохёолнуудые бэшэлгээр элиржэ гараһан юм. Эдир уншагшадтаа «Һолонго» (1962), «Шатаршад» (1970), «Аглаг талам, амар сайн!» (1972), «Үнэн нүхэр үзэглэл» (1975), «Гарай табан хурган» (1978), «Хон-жэн» (1981), «Наран, наашаа! Үүлэн, саашаа!» (1985), «Тэнюун талын сэсэгүүд» (2004) гэһэн номуудые бэлэглэһэн юм. Эрхүүдэ М. Сергеевэй оршуулгаар «Кто кого греет?» гэжэ ном 1973 ондо гараа бэлэй. Тиихэдэ хүүгэдэй зүжэгүүдэй «Марсиануудтай уулзалга» гэжэ А. Бадмаевтай суг бэшэһэн суглуулбари 1964 ондо гараһан байдаг.