• Буряадай АССР-эй габьяата уран зурааша (2008)
  • Хамба-лама Д.Аюшеевэй субарга бүтээһэнэй түлөө Ивалгын аймагай захиргаанай хүндэлэлэй грамотаар шагнагдаа (2003)
Батуев Намсарай Данзанович 1953 оной апрелиин 11-дэ Сэлэнгын аймагай Омбон-Гызык һууринда түрөө.

1978 — Улаан-Үдын багшанарай училищи, уран зурагай графикын таһаг дүүргээ (В. И. Жи-дяевай, Г. Н. Москалевай класс).

1980 онһоо — арадай мастер Д. Н. Эрдынеевтэ мүнгэшэ дарханай мэргэжэлдэ һураа.

1998 — Буряадай арадай уран зурааша В. П. Уризченкэдэ һүрлэг зурагай урлалда һураа.

1990 онһоо — Россиин Уран зураашадай холбооной гэшүүн.

1980 онһоо — республикын, тойрог хизаарай, россиин выставкануудта хабаадаа.

Ажалнуудынь: буряад гааһан (1985), буряад хутага (1985), эхэнэрэй сээжын зүүдхэл «Сэлэнгэ» (1985).

Республикын Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ, Түбэй үзэсхэлэнэй залда (Манеж, Москва), Россиин ба гадаадын хубиин суглуулбаринуудта байдаг.