Аюшинов Архип Хуриганович Эрхүү можын Алайрай аймагай Аляты отогто 1912 ондо түрөө.

Эрхүүгэй уран зурагай училищи дүүргээ.

1938-1939 онуудта Улаан-Үдэ хотын Батарейкэдэ Соёлой ордондо изокружогто багшалаа (Г.Н. Москалев тэндэ һураа).

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай үедэ армида татагдаа.

1942 ондо Ленинградай фронтдо ами наһаяа алдаа.

«Бригадын суглаан» (1930) гэжэ хүдэлмэринь Республикын уран зурагай Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ байдаг.