Эрдынеев Булат Максимович 1969 ондо Улаан-Yдэ хотодо түрэhэн. Уран зурааша, Ородой уран зураашадай холбооной гэшүүн. Абрамцевскын уран hайханай-үйлэдбэриин училищи, Зүүн Сибириин соёл уралигай гүрэнэй академи дүүргэhэн.