Кляузова Юлия Александровна 1969 ондо Таджик Уласта түрэhэн. Уран зурааша. Ородой уран зураашадай холбооной гэшүүн. Абрамцевскын уран hайханай-үйлэдбэриин училищи, Зүүн Сибириин соёл уралигай гүрэнэй академи дүүргэhэн.