Творческий период:

ФильтрЗакрыть

Юндунова Дабацу

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Эрдыниева Маргарита

БАЛЕДЭЙ ЗҮЖЭГШЭН

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Эрдынеев Александр

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Шуст Ольга

Хүүхэлдэйн зүжэгшэн, найруулан табигша

 • Бурятский республиканский театр кукол "Үльгэр"

Шункова Ольга

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Шувалов Артур

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный русский драматический театр им. Н. Бестужева

Шойенова Сэлмэг

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Шойдагбаева Татьяна

Оперын дуушан (меццо-сопрано), багша

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Шойдагбаева Галина

Оперын дуушан (сопрано)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Шикина Алиса

БАЛЕДЭЙ ЗҮЖЭГШЭН

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Шелкова Галина

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный русский драматический театр им. Н. Бестужева

Шарланова Ирина

Оркестрэй зүжэгшэн (домра)

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Чжан Анна

циркын зужэгшэн

 • Государственный цирк Республики Бурятия

Цыренова Дарима

Буряадай гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн «Байгал» театрай баледэй зүжэгшэн (2012 онһоо)

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Цыренова Аюна

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Цыренжапова Дэнцэма

Оркестрэй хүгжэмшэн (ятаг)

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Цыпылов Батор

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова