Творческий период:

ФильтрЗакрыть

Цыренова Дарима

Буряадай гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн «Байгал» театрай баледэй зүжэгшэн (2012 онһоо)

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Цыренова Аюна

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Цыренжапова Дэнцэма

Оркестрэй хүгжэмшэн (ятаг)

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Цыпылов Батор

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Цымпилова Любовь

Оркестрэй зүжэгшэн

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Цыдыпылов Баир

БАЛЕДЭЙ ЗҮЖЭГШЭН

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Цыдыпова Саяна

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Цыдыпова Оюна

Оркестрэй зүжэгшэн (чанза)

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Цыдыпова Валентина

Оперын дуушан (драматическа сопрано)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Цыдыпова Арюна

Буряадай гүрэнэй дуун болон хатарай үндэһэн «Байгал» театрай зүжэгшэн

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Цыденова Оксана

Оркестрэй зүжэгшэн

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Цыденова Наташа

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Цыденова Дарима

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Цыденова Баярма

Оркестрэй зүжэгшэн (чанза), багша

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Цыденов Баста

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Цыбикова Баярма

Баледэй зүжэгшэн, багша

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Цыбикжапов Чингис

Театрай зүжэгшэн

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Цыбенова Анастасия

Баледэй зүжэгшэн

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова