Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Ванданов Галсан

Ванданов Галсан
  • Уласхоорондын мүрысөөнэй Дипломуудта хүртэгшэ
  • Буряад Уласай Засагай газарай Хүндэтэ үргэмжөөр шагнагдаhан
Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй hургуули дүүргээ.
Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай найрал дуушанаар 2003 онhоо ажалда абтаад, 2011 онhоо энэл театртаа дууриин дуушан болоод ажаллажа байдаг юм.

Г. Вандановай дуулалсаhан зүжэгүүд:
Ризничий — «Тоска» (Джакомо Пуччини);
Кавалер Марулло — «Риголетто» (Джузеппе Верди);
Моралес — «Кармен» (Жорж Бизе);
Фиорелло — «Севильский цирюльник» (Джоаккино Россини);
Фальк — «Летучая мышь» (Иоганн Штраус);
Ямадори и комиссар — «Чио-Чио-сан» (Джакомо Пуччини);
Голова — «Ночь перед Рождеством» (Николай Римский-Корсаков);
Веденецкий гость — «Садко» (Николай Римский-Корсаков);
Маркиз д’Обиньи — «Травиата» (Джузеппе Верди);
Чернобог — «Сорочинская ярмарка» (Модест Мусоргский) б.б.