Гречан Елена
  • Гүрэнэй Н. А. Бестужевай нэрэмжэтэ ород драмын театрай зүжэгшэн
Елена Геннадьевна Гречан Н. А. Бестужевай нэрэмжэтэ ород драмын театрай бүридэлдэ 2004 онһоо ажаллажа эхилээ.
Тэрэ Гүрэнэй Зүүн зүгэй соёл урлалай ехэ һургуули «Арадай уран бүтээлээр багша» гэһэн мэргэжэлээр дүүргэһэн юм.

Елена Гречанай репертуар:

Р. Кунигай «Он, она, окно, покойник» (Глэдис Фостер),
А. Володиной «С любимыми не расставайтесь» (Беляева),
Н. Гоголиин «Ревизор»,
С. Прокофьевой «Конёк-Горбунок»,
Г. Сапгирай зүжэгтэ (Скоморох),
Р. Кунигай «Слишком женатый таксист» (Мэри Смит),
А. Твардовскийн «Василий Тёркин» (Санитарка),
А. Грибоедовэй «Горе от ума» (Соня),
И. Шишкинэй «Морозко» (Марфута) болон бусад.