Творческий период:

ФильтрЗакрыть

Базарова Виктория

Оперно дуушан (уянгата-драматическа сопрано)

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Базарсадаев Ким

1937-2002

Оперно дуушан (бас)

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Базарсадаева Эржена

Оперно дуушан (меццо-сопрано)

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Байбородина Алёна

Театрай зүжэгшэн

  • Государственный русский драматический театр им. Н. Бестужева

Балдаев Сергей

1922-2011

Хүгжэмэй шуулгын зүжэгшэн (хүгжэмшэн) (хуур, виолончель), багша, хүгжэмэй дээдэ гарай мэргэжэлтэн

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Балдаков Бадма

1918-1974

Оперно дуушан (бас)

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Балданова Дарима

Хүгжэмэй шуулгын зүжэгшэн, багша

  • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Балданова Лия

Баледэй зүжэгшэн

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова