НА БУРЯТСКОМ

Книги

Зүүдэнэй орон

Зүүдэнэй орон

Валерий Цыбиков

PDF / 961.57 Кбайт

«Буряад хэлэ Буряад Уласта cахин хүгжөөхэ» гэһэн Бу- ряад Уласай гүрэнэй программын хэмжээндэ Буряадай Уласай Соёлой яаманай мүнгэн сангай дэмжэлгээр энэ ном хэблэгдэбэ.
Книга издана при финансовой поддержке Министерства культуры Республики Бурятия в рамках реализации Государственной программы Республики Бурятия «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия».

Цыбиков, В. Зүүдэнэйморон / В. Цыбиков. – Улаан-Үдэ: Респ. типография,2018.