Книги

Бага балшар наһанай дурдалганууд

Бага балшар наһанай дурдалганууд

Санжаа-Ешын Сэмжэд

PDF / 729.75 Кбайт

Шэнэхээн буряадуудай түүхэ шэнжэлэгшэ Санжаа-Ешын Сэмжэд балшар бага наhандаа Түгэд ороной Һаса хүрэтэр аяншалһан тухай һонирхолтой дурдалгануудые бэшэжэ, Буряад Уласай олон тоото уншагшадай халуун анхаралда табиба.

Санжааешын, С. Бага балшарнаhанай дурдалганууд / [Санжаа-Ешын Сэмжэд]. - Улан-Удэ : НоваПринт, 2016. -79, [1] с.
*Использование произведения обязательно  с указанием  автора произведения