Книги

Буряад арадай угалза хээ. Бурятский народный орнамент

Буряад арадай угалза хээ. Бурятский народный орнамент

Национальный музей Республики Бурятия

PDF / 3.25 Мбайт


Альбом соо буряад арадай хээ угалзанууд оруулагданхай. Эдэ угалзануудые мэргэжэлтэ уран зураашад Буряадай аймагуудаар ябахадаа ХХ зуун жэлэй эхеэр ябахадаа суглуулһан байдаг. Эдэнь мүнөө уласай музейнүүдтэ хадагалагдажа байдаг юм. Тэрэ өөрсэ һонин альбомые Ф. И. Балдаев тайлбари толи-бэшэгтэйгээр бүридхэн согсолһон байгаа.

Энэнь буряад соёлоо сэгнэн һонирхогшодто, мэргэжэлтэ соёл, урлал болон хизаар ороноо шэнжэлэгшэдтэ, үшөө тиихэдэ һургуулинуудай һурагшад болон оюутадта хэрэгтэй болохо гэжэ хараалагдаһан юм. Гадарыень Ф. И. Балдаев өөрсэ маягаар шэмэглэһэн байха юм.

Бурятский народный орнамент = Буряад арадай угалза хээ :[альбом] / составитель Ф. И. Балдаев; [вступительная статья: И. И. Соктоева, Т. Е. Алексеева]. - Улан-Удэ: Принтлето, 2016. - 79, [1] с.
*Использование произведения обязательно  с указанием  автора произведения