Книги

Панчашила. Табан Һахил.

Панчашила. Табан Һахил.

Будаев А., Санжиева Г., Балданова Ц.

PDF / 511.29 Кбайт


Тхеровадын шугам баримталдаг Палийн үндэһэн дээрэ Сумаан Саадугай хөөрэлдөөнһөө бүтэһэн суглуулбари болоно. Хаан Бурхан багшаяа баярлуулжа, «Табан һахил» сахижа, оролдожо ябаһан хүн дээдын үргэл хэһэнэй, амаргүй ехэ буянда хүртэһэнэй тоодо ородог юм.

Энэ номые зохёон байгуудагшад: А. Будаев, Г. Санжиева, Ц. Балданова.

Будаев, А. Панчашила. Табан һахил /А. Будаев, Г. Санжиева, Ц. Балданова. – Улаан-Үдэ, 2016. – 28 с.
*Использование произведения обязательно  с указанием  автора произведения