Книги

Княгини в песнях моих

Княгини в песнях моих

Амгалан Будаев

PDF / 2.71 Мбайт

Зохёолшо Амгалан Будаев Захааминай аймагай Утаата тосхондо 1979 ондо түрэһэн юм. Оросой Холбооной, Буряад Уласай Уран зохёолшодойхолбоонуудай гэшүүн. Али олон мүрысөөнүүдтэ хабаадалсажа, нэгэнтэ бэшэ илажа гараһан. Тэрэ тоодо эгээл сэнтэйнь гэхэдэ «Этигэлэй хамбада 10 үргэл» гэһэн ехэ нааданда хабаадажа, лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртэһэн ушарынь юм.

Будаев, А. Княгини в песнях моих /А. Будаев. – Улан-Удэ, 2016.– 28 с.