БУР

Книги

Жизнь, ставшая легендой. Часть I

Жизнь, ставшая легендой. Часть I

Галина Раднаева

PDF / 6.61 Мбайт

Хэблэлэй түрүүшын хубида уран зохёолшын наһанай нүхэр Һамасуу Батожабайн бага, эдир болон залуу наһан харуулагдана. Һамасуу Батуевна Дашарабдан Батожабайн уран зохёолшо болон ургалгада, тэрэнэй зохёохы ажабайдалда айхабтар ехэ нүлөө үзүүлһэн юм. Һамасуу Батожабай уран зохёолшотой танилсаһан, удаань гэр бүлэ боложо һууһан тухайгаа хөөрэнэ. Ном үргэн олон уншагшадта гэжэ хэблэгдэһэн.