БУР

Книги

Пандито Хамбо Лама Итигэлов. Смерти нет

Пандито Хамбо Лама Итигэлов. Смерти нет

Янжима Васильева

PDF / 45.55 Мбайт

Һүзэгтэниие һүзэгтэнь этигүүлжэ, маргажа ябагшадые маргахыень болюулжа, һүзэггүй хүнүүдые бодожо үзэхыень баадхажа Хамба лама Дамба Аюшеевэй бэшэһэн зохёол. Энээн соо Даша-Доржо Этигэлов тухай, тэрэнэй тагаалал болоһонойнгоо хойно ажаһуудал тухай бэшэнэ.