БУР

Книги

Нарата майла. Солнечная поляна. Дылачады Аглан

Нарата майла. Солнечная поляна. Дылачады Аглан

Филипп Стефани

PDF / 33.69 Мбайт

Залуу эвенк уран шүлэгшын буряад, эвенк хэлэнүүдтэ оршуулагдаһан түрүүшын ном. Сэсэрлигүүдэй аха бүлэгүүдэй ба эхин ангинуудта һурадаг һурагшадта зорюулагдаһан зохёолнууд