НА БУРЯТСКОМ

Книги

Нарата майла. Солнечная поляна. Дылачады Аглан

Нарата майла. Солнечная поляна. Дылачады Аглан

Филипп Стефани

PDF / 33.69 Мбайт

Залуу эвенк уран шүлэгшын буряад, эвенк хэлэнүүдтэ оршуулагдаһан түрүүшын ном. Сэсэрлигүүдэй аха бүлэгүүдэй ба эхин ангинуудта һурадаг һурагшадта зорюулагдаһан зохёолнууд.

Стефани, Ф. Нарата майла = Солнечнаяполяна = Дылачады аглан : [сказка] / Филипп Стефани ; художник Елена Розина ; [перевод на бурятский язык Цырегма Сампилова, перевод на эвенкийский язык Елена Колесова, Зинаида Делбонова]. - Улан-Удэ : НоваПринт, 2016. - 16 с.