Уран зурааша, уран барималшад

Богомазов Василий

Богомазов Василий
  • Уран зураашадай можын «Сибирь» Х выставкын (2008, Новосибирск) дипломоор шагнагдаһан
Богомазов Василий Леонидович 1955 оной апрелиин 1-дэ Улаан-Үдэдэ түрөө.

1962-1972 — Улаан-Үдын № 41 дунда һургуулида һураа.

1973-1976 — армида алба хээ.

1980-1985 — Хабаровскын Гүрэнэй багшын институдтэ уран зурагай-графикын ангида (Е. М. Вольгушева, С. М. Федотова багшануудынь) һураа.

1987-1990 —Улаан-Үдын авиационно заводой архитектурна бюродо шэмэглэгшээр хүдэлөө.

1990 онһоо — Буряад уран зураашадай холбооной уран һайханай-үйлэдбэриин мастерскойдо хүдэлөө.

1996 — Россиин Уран зураашадай холбоондо абтаа.

2005 онһоо —Буряадай Уран зураашадай холбооной правлениин гэшүүн.

2005 онһоо мүнөө болотор Буряадай республикын соёл урлалай училищидэ дизайнай класста багшална.

Республикын, можо хизаарай, россин үзэсхэлэнгүүдэй, тэрэ тоодо хубиин «Рассвет» Соёлой байшанда (Улаан-Үдэ, 1987), хотын түүхын музейдэ (1985, Улаан-Үдэ), хүүгэдэй хүгжэмэй № 3 училищидэ (1987, Улаан-Үдэ), Республикын Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ (2011 «Эхэнэрнүүд ба сэсэгүүд»).

Ажалнуудынь: «Лестер Янгда зорюулагдана» (1997), «Гурбан уян» (2002), «Губшуурай дуун» (2002), «Забайкалиин Дон Кихот» (2003).

Ажалнуудынь Республикын Ц.С. Сампиловай уран зурагай музейдэ, Буряадай түүхын му-зейдэ, «Бостон», «Ростелеком» фирмэнүүдтэ Улаан-Үдэдэ, Россиин ба гадаадын хубиин коллекцинүүдтэ байдаг.

Василий Богомазов — плакат бэшэдэг юм, гэбэшье һүүлэй жэлнүүдтэ дизайн, уран зураг, номой графика, акварель болон бусад һалбарида хүдэлнэ.