Батуев Николай
  • РБ-гэй соёлой габьяата ажал ябуулагша
Батуев Николай Дарицыренович 1951 оной октябриин 3-да түрөө.

1976 ондо Улаан-Үдын багшанарай училищи (зурагай-графикын таһаг) дүүргээ.

Москва хотодо буряад урлалай үзэсхэлэндэ хабаадаа (1996 г.)

Николай Батуев республикын, бүхэроссиин ба бүхэсоюзна шатын зохёохы ажалтанай мүрысөөнүүдтэ илажа гараа. Буряад Уласай Гүрэнэй туг, барилдаагаар СССР-эй чемпиона-дай, СССР-эй ба РСФСР-эй гиир үргэлгын түрүү һууриин тулалдаанай һүлдэ зураг, Буряадай ОМОНОй һүлдэ тэмдэг болон туг гэхэ мэтэ зүйлнүүдэй автор юм. 2004 ондо «Буряад Уласай Шанарай тэмдэг» гэһэн тэмдэгэй зохёохы конкурсдо илажа гараа.