Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Барташевич Владимир

Барташевич Владимир
  • Гүрэнэй Н. А. Бестужевэй нэрэмжэтэ ород драмын театрай зүжэгшэн
Владимир Барташевич Зүүн-Сибириин соёлой болон уралалай ехэ hургуули дүүргэhэн (2009)

2011 ондо Гүрэнэй Н. А. Бестужевэй нэрэмжэтэ ород драмын театрай бүридэлдэ абтаhан юм.

Зүжэгшын театрта наададаг зүжэгүүдынь:
А. Чехов. «Три сестры» (Федотик);
Р. Куни. «Смешные деньги» (Генри Перкинс);
Ален Рейно-Фуртон. «Месье Амедей» (Деде);
Я. Пулинович. «Жанна» (Мальчик по вызову);
Христо Бойчев. «Оркестр «Титаник» (Доко);
П. Финн. «Новогодние приключения в волшебном лесу» (Леший);
С. Левицкий (по мотивам сказки Дж. Родари).
«Приключение Чиполлино, или Тайна загадочного письма» (Чиполлино);

Владимир Барташевич 2013 ондо Одессэдэ «Одессын уулзалганууд» гэһэн театрнуудай Уласхоорондын VIII нааданда Я. Пулиновичиин зохёолоор табигдаhан «Жанна» гэжэ зүжэг соо наадажа хабаадаа.