Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Базаргуруева Аюна

Базаргуруева Аюна
  • Буряадай Гүрэнэй Ленинэй орденто СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрай зүжэгшэн (дуушан) (2009 оной сентябрь һараһаа)
  • Дуушадай Уласхоорондын Л. Л. Линховоиной нэрэмжэтэ мүрысөөнэй I шагналтан
  • Галина Вишневскаягай үнгэргэдэг оперно дуушадай уласхоорондын III мүрысөөнэй дипломант (Москва, 2010 оной июнь һара)
  • Хүгжэмэй Ородой Холбооной I мүрысөөнэй дипломант (Москва, 2010 оной ноябрь һара)
  • Дуушадай уласхоорондын Байгалай мүрвсөөнэй III шагналтан (Улан-Үдэ, 2011 он)
  • Дуушадай “Competizione dell Opera” гэһэн уласхоорондын мүрысөөнэй түгэсхэлэй шатын болон илагшадай Ехэ тоглолтодо түгэсхэлэй шатада орожо тодорһон
  • Оперо болон опереттын зүжэгшэдэй «Belvedere» гэһэн Ганс Габорой нэрэмжэтэ Уласхоорондын мүрысөөнэй түгэсхэлэй шатада дуулаhан (Вена, 2011)
  • Монголой арадай зүжэгшэн, профессор, Хүдэлмэриин баатар Цэвэгжавын Пүрэвдоржын нэрэмжэтэ уласхоорондын дуушадай мүрысөөнэй II шагналтан (Улаан-Баатар, 2012)
  • Итальян оперо гүйсэдхэгшэдэй “Competizione dell 'Opera” гэhэн уласхоорондын мүрысөөнэй III шагналтан (Минск, 2012)
  • «Бурядай соёлой түрүү хүнүүд» (2010, 2012 онууд)
Һуралсал тухайнь:
2000-2004 онууд — П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй hургуулиин дуунай таһаг, багшань — Ородой Холбооной Уласай габьяата зүжэгшэн В. Ж. Базарова
2004-2006 онууд. — М. И. Глинкын нэрэмжэтэ Новосибирск хотын гүрэнэй хүгжэм дуунай ехэ hургуулиин дуунай таһаг, багшань — Ородой Холбооной Уласай арадай зүжэгшэн З. З. Диденко.
2006-2009 онууд — Н. А. Римский-Корсаковой нэрэмжэтэ Санкт-Петербургын гүрэнэй хүгжэм дуунай ехэ hургуули, дуунай таһаг, багшань — С. Б. Никульшин.

Аюна Базаргуруевагай жаса:
Р. Вагнер. «Летучий Голландец» — Сента;
Дж. Пуччини. «Мадам Баттерфляй» — Чио-Чио-Сан;
Дж. Верди. «Аида» — Аида;
Дж. Пуччини. «Богема» — Мими;
П. И. Чайковский. «Иоланта» — Иоланта;
Ж. Бизе. «Кармен» — Микаэла, Фраскита;
Н. А. Римский-Корсаков. «Царская невеста» — Марфа;
М. П. Мусоргский. «Сорочинская ярмарка» — Парася;
Маркиан Фролов. «Энхэ-Булат батор» — Арюун-Гоохон;
Дж. Перголези. «Служанка-госпожа» — Серпина;
П. И. Чайковский. «Евгений Онегин» — Татьяна;
П. И. Чайковский. «Пиковая дама» — Лиза;
Р. Леонкавалло. «Паяцы» — Недда

Хүүгэдэй зүжэгүүд:
Муха («Муха-Цокотуха» А. Кулешова);
Золушка («Хрустальный башмачок» А. Спадавеккиа);
Принцесса («Путешествие в сказку»);
Заяц («Зайкина избушка» В. Усовича);
Лиса («Золотой цыплёнок» В. Улановского);
Дюймовочка («Дюймовочка» Т. Суворовой)

Тоглолтонууд:
Ород болон баруун Европын камерна-дуунай хүгжэм (Рахманинов, Чайковский, Слонимский, Брамс, Григ), ХIХ-ХХ зуун жэлэй романснууд, буряад арадай дуунууд г.м.
«Эдир залуу Аюна Базаргуруевагай онсо сопрано хоолойнь гайхамшагта һонин үзэгдэл болоо. Наададаг болон дууладагынь дэлхэйн хэмжээнэй одон болохоор байна гэжэ хэлэмээр». («Der Neue Merker» «Летучий Голландец» зүжэгэй түрүүшын наадан тухай бэшэлгэhээ).