Творческий период:

ФильтрЗакрыть

Юндунова Дабацу

Театрай зүжэгшэн

  • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Эрдынеев Юрий

Хэбээр сохигшо, алта мүнгэнэй дархан, барималша, сувенир бүтээгшэ

Шуст Ольга

Хүүхэлдэйн зүжэгшэн, найруулан табигша

  • Бурятский республиканский театр кукол "Үльгэр"

Шульгин Виктор

1938-2003

Хүүхэлдэйн зүжэгшэн

  • Бурятский республиканский театр кукол "Үльгэр"

Шойдагбаева Татьяна

Оперын дуушан (меццо-сопрано), багша

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Шойдагбаева Галина

Оперын дуушан (сопрано)

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Шелкова Галина

Театрай зүжэгшэн

  • Государственный русский драматический театр им. Н. Бестужева

Шарапова Сэсэг

1959-1999

Театрай зүжэгшэн

  • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева