Творческий период:

ФильтрЗакрыть

Балданова Лия

Баледэй зүжэгшэн

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Балданова Туяна

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Балданцэрэнэй Баттүвшин

Хүгжэмшэн, хѳѳмэй дуу гүйсэдхэгшэ («Хүн-шуулга»)

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Балдоржиев Саян

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Бальжанов Цырендоржо

Найруулагша, театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Бальжанова Туяна

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Бальжинимаев Вячеслав

Оперно дуушан (уянгата-драматическа тенор), багша

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Бальжинимаев Данзан

Оперно дуушан (тенор)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Бальжинимаева Санжана

Дуури бүжэгэй театрай найрал дуушан

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Бархалеева Роза

Оркестрэй зүжэгшэн (шаанза)

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Барцайкин Владимир

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный русский драматический театр им. Н. Бестужева

Баторова Ирина

Баледэй зүжэгшэн, Бүжэг найруулагша

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"