Зүүдэн зүнтэй

Зүүдэнэй тарнинууд

3 февраля 2015

2081   Муу зүүдэ зүүдэлбэл, уншаха тарнинууд: 
    • «Дэчир дэнжэн рэгва, дэний да ан даваа таадог жодвар жид». 
    • «Ум мази, мази самаадий суухаа». 
    • «Ум жили, жили, баали, баали басу вани, басу вани баха ха, баха ха, базар ваани суухаа». 
    •   «Чанцал Лха ей цогном жамбу, 
         Лхадан мэлан жияа дима, 
         Гүни гочий гэва минжий 
         Зодан милам амбаа сэлмаа. (7 дахин) 
    • Ум дарэ дударэ дүрэ, можан дарэ суухаа. (21 дахин) 
Автор: “Шэдитэ тарниин сан”, Улаан-Баатар, 2003 он