Буряад хубсаһан

Уужа

10 июля 2015

970


Гэрэл зураг Наталья Улановагай 
Хонгор һаарал моримни
Хондолой дүүрэн жэбжэгэр.
Хадхажа гоёоһон уужамни
Хитад торгоор оёгдоһон.

Һаарал зээрдэ моримни
Сайбар сагаан самитай.
Хиналан гоёоһон уужамни
Саатай даалимбаар оёгдоһон.
Автор: Доржын Жалма