18 июня 2019

Театрай уралиг

474

Эрхим дээжэ хүбүүдэй нэгэн

Арба гаран жэлэй туршада Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай ахамад режиссероор алба хэһэн Содном Дашиевич Будажапов амар мэндэ ябаа һаа, 85-найнгаа алдарта ой угтаха бэлэй.

16 июня 2019

Театрай уралиг

427

Үндэр уралигтай танилсуулһан агуу бэлигтэн

Июниин 15-най үдэр Римдэ суута итальян режиссер, театрай болон оперын дээжэ зүжэгүүдые кинодо буулгаһан гайхамшаг найруулагша Франко Дзеффирелли наһа бараба гэһэн сахилгаан мэдээсэл бүхы дэлхэйгээр тараба.

10 июня 2019

Театрай уралиг

319

Театр – фронтдо

1941 ондо Буряад-Монголой  хүгжэмтэ драмын театрай репертуар тухай  тус театрай  захирал  Н.Г.Балданогой  тайлбарилһан тэмдэглэл  уншахада һонин.

7 июня 2019

Театрай уралиг

344

Буряад баледэй түрүүшын хаан тайжын нэрэ соло

Буряад үндэһэн хатарай һургуулиин  эхи табигшадай  нэгэн Цыден-Еши Бадмаев  мэргэжэлтэдэй һанамжаар оройшог, 17 наһандаа  баледэй арга дүрэнүүдтэ һуража эхилээ һэн.

7 июня 2019

Театрай уралиг

373

Үсэдөөр урагшаа шармайдаг абари зан

Буряад театрай захиралай тушаалда аяар 36 жэл  (1952-1987) хүдэлһэн Цырен Аюржанаевич Балбаровай түрэһөөр 100 жэлэй тэбхэр ой гүйсэнэ.

7 июня 2019

Театрай уралиг

409

Гайхамшаг зүжэг

Буряад  драматургиин  түүхэдэ онсо һуури эзэлдэг  үндэһэн буряад зүжэгүүдэй тоодо  “Тайшаагай ташуур”  бүтээлые нэрлэхээр юм. Буряад уран  зохёолой  үндэһэ һуури табигшадай нэгэн Х.Н.Намсараевай  1943 ондо бэшэһэн энэ зүжэг гайхамшаг хуби заяатай  байгаа.

5 июня 2019

Театрай уралиг

275

Һолир мэтэ түргөөр ялараад үнгэрһэн наһан

Мүшэтэ огторгойдо ялас гээд үнгэрдэг һолир мэтэ богони наһатай байһан Мария Бадмаевна Шамбуева  Буряад театрай  түүхын эхин шатада  өөрын гүнзэгы мүр үлөөһэн юм.

30 мая 2019

Театрай уралиг

274

Уран бэлигээ арадтаа зорюулаа

Буряад-Монголой үндэһэн театрай, урлигай, уран зохёолой  хүгжэлтэдэ хэнтэйшье жэшэмээр бэшэ өөрын ехэ хубитаяа оруулһан габьяатанай нэгэн Намжил Балдано болоно.

28 мая 2019

Театрай уралиг

421

Түрүүшын түбэг бэрхэшээлтэй алхамууд

Буряадаймнай үндэһэн уралигай гайхамшаг гуламта болохо Гүрэнэй Ленинэй орденто Буряадай оперо болон баледэй академическэ театрай байгуулагдаһаар 80 жэлэй ой 2019 ондо гүйсэнэ.